MUDRA AKUSTIK PMS 2 Module TRAFO CONTROL

תיאור

MUDRA AKUSTIK PMS 2 Module TRAFO CONTROL

***

המודול TRAFO CONTROL הוא קופסה בת שני שקעים, המתחברת באמצעות כבל באורך 75 ס"מ ל-BLACK BOX חיצוני. הקופסה הזאת מכילה שנאי מבדל מ-500VA ועד 1500VA, והיא נועדה לחיבור צרכן זרם אחד או שניים.

***

MUDRA AKUSTIK נמנעת משנאים מבדלים גדולים, ומשתי סיבות עיקריות: הם רועשים מדי ואיטיים מדי! בנוסף, ובניגוד לדעה הרווחת, די בשנאי מבדל בהספק 40-30 אחוזים מעל הספק השנאי של המכשיר המחובר אליו – לא יותר.

***

BLACK BOX 500 VA – מחיר 3,400 ש"ח

BLACK BOX 750 VA – מחיר 4,300 ש"ח

BLACK BOX 1000 VA – מחיר 4,900 ש"ח

BLACK BOX 1500 VA – מחיר 5,500 ש"ח

 

אחריות: 5 שנים