PMS 2 Module TRAFO

תיאור

PMS 2 Module TRAFO

***

שנאי מבדל מסדרת PMS 2 בן 250VA, הכולל שני שקעים. מתאים לקדם-מגברים, מגברי פונו, מקורות שונים וגם מגברים קטנים.

מסיבות פיזיקליות, שנאי מבדל יכול רק להמיר זרם חילופין בצורת סינוס באופן אינדוקטיבי ובכך הוא מבטיח אספקת חשמל נקייה מאוד עבור הצרכנים המחוברים אליו.

***

MUDRA AKUSTIK נמנעת משנאים מבדלים גדולים, ומשתי סיבות עיקריות: הם רועשים מדי ואיטיים מדי! בנוסף, ובניגוד לדעה הרווחת, די בשנאי מבדל בהספק 40-30 אחוזים מעל הספק השנאי של המכשיר המחובר אליו – לא יותר.

***

  • לביקורת מפורטת על השנאי, ראו כאן.

 

אחריות: 5 שנים

מחיר: 2,500 ש"ח