MUDRA AKUSTIK PX 3

תיאור

MUDRA AKUSTIK PX 3

***

פתרון חשמל עבור מערכת בהיקף בינוני – לדוגמה: מגבר כח, קדם-מגבר ומקור, או מגבר משולב גדול ושני מקורות.

כולל פילטר דו-שלבי 16A, שנאי מבדל 1000VA, ושני שנאים מבדלים בני 250VA כל אחד.

***

MUDRA AKUSTIK נמנעת משנאים מבדלים גדולים, ומשתי סיבות עיקריות: הם רועשים מדי ואיטיים מדי! בנוסף, ובניגוד לדעה הרווחת, די בשנאי מבדל בהספק 40-30 אחוזים מעל הספק השנאי של המכשיר המחובר אליו – לא יותר.

***

אחריות: 5 שנים

מחיר: 15,900 ש"ח

  • תוספת פילטר DC מדגם DCT2: מחיר 700 ש"ח