MUDRA AKUSTIK TRAFO PX 2000

תיאור

MUDRA AKUSTIK TRAFO PX 2000

***

מכשיר הכולל 2 שנאים מבדלים בני 1,250VA כל אחד, ופילטר DCT 2.

מכיל 4 שקעים אירופאיים או אמריקאיים.

בשילוב עם ה-PX FILTER ועם ה-PX 4 זהו פתרון חשמל מושלם למערכת גדולה עם הרבה חלקים.

***

MUDRA AKUSTIK נמנעת משנאים מבדלים גדולים, ומשתי סיבות עיקריות: הם רועשים מדי ואיטיים מדי! בנוסף, ובניגוד לדעה הרווחת, די בשנאי מבדל בהספק 40-30 אחוזים מעל הספק השנאי של המכשיר המחובר אליו – לא יותר.

***

אחריות: 5 שנים

מחיר: 14,900 ש"ח